Návod jak vybrat pomůcku - škála Nortonové


Škála podle Nortonové

Fyzická kondice pacienta Počet bodů Vyhodnocení
 
Fyzická kondice pacienta
Špatná 1 
Uspokojivá 2 
Dobrá 3 
Výborná 4 
 
Mentální kondice pacienta
Otupělost 1 
Zmatenost 2 
Apatie 3 
Čilost 4 
 
Aktivita
Připoutaný na lůžko 1 
Odkázaný na invalidní vozík 2 
Chodí s oporou 3 
Pohyblivý 4 
 
Mobilita
Úplně mobilní 1 
Velmi omezeně mobilní 2 
Mírně imobilní 3 
Úplně imobilní 4 
 
Inkontinence
Inkontinentní - moč i stolice 1 
Inkontinentní - moč 2 
Příležitostně inkontinentní 3 
Kontinentní 4 
 
SOUČET  

Tabulka pro výběr nejvhodnější pomůcky

  Pacient připoután na lůžko Sedící pacient
Matrace Podložka na matraci a doplňky Sedačky
Nortonové
škála
15 až 20
Riziko vytvoření proleženin
žádné až slabé
Žádné až nízké riziko
(Nortonové škála 15 - 20)
Klinická matrace   Vodní sedačka
Nortonové
škála
13 až 14
Riziko vytvoření proleženin
slabé až střední
Slabé až střední riziko
(Nortonové škála 13 - 14)
Vaflová matrace s jednotnou nosností Podložka se střídavým tlakem a kompresor Pěnově - gelová sedačka
Nortonové
škála
9 až 12
Riziko vytvoření proleženin
střední až vysoké
Střední až zvýšené riziko
(Nortonové škála 9 - 12 nebo počáteční strupy)
Vaflová matrace s různou nosnostíMatrace z pěny s tvarovou pamětí CareProtect-Pedi ©Úplné odlehčení chránič paty Pěnová sedačka s tvarovou pamětí
Nortonové
škála
5 až 8
Riziko vytvoření proleženin
vysoké
Velmi vysoké riziko
(Nortonové škála 5 - 8)
    Pneumatická sedačka